Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/295/2020

(FO) Horváthová Eva (06.07.1965)

Staničná 99/3 , 07612 Kuzmice

Spisová značka, typ konania:
30OdK/295/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.09.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horváthová Eva, Staničná 99/3 , 07612 Kuzmice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie