Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/235/2020

(FO) Löbbová Eleonóra (24.09.1979)

Hosťovce 29 , 95191 Hosťovce

Spisová značka, typ konania:
27OdK/235/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
27.01.2021 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
07.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.10.2020 - Vyhlásený konkurz
27.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Schwarz Richard, JUDr., Rákocziho 12 , 94056 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie