(PO) APM Automotive Protection M, s. r. o., IČO 47076186

Marcheggská cesta 63, 90031 Stupava

Spisová značka, typ konania:
32R/1/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
17.10.2020 - Začaté konkurzné konanie
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
APM Automotive Protection M, s. r. o., IČO 47076186, Marcheggská cesta 63, 90031 Stupava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie