Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/236/2020

(FO) Kovács Vojtech (19.11.1975)

Iža 106, 94639 Iža

Spisová značka, typ konania:
29OdK/236/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
23.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kovács Vojtech, 106, 94639 Iža, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie