Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/238/2020

(FO) Bakoni Róbert (27.04.1974)

Dolný koniec 1093, 94354 Svodín

Spisová značka, typ konania:
30OdK/238/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
28.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bakoni Róbert, Dolný koniec 1093, 94354 Svodín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie