Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/73/2020

(FO) Sedláček Viktor (13.07.1984)

Budatínska 3230, 85106 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
4OdK/73/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
28.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
08.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2020 - Vyhlásený konkurz
28.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Sedláček Viktor, Budatínska 3230, 85106 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
11.01.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.01.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.02.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie