Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/56/2015

(FO) Tichý Ján (26.06.1967)

Slnečná 1127, 83101 Ivanka pri Dunaji

Spisová značka, typ konania:
B1-4K/56/2015, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
02.03.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.12.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
19.02.2016 - Začaté konkurzné konanie
02.03.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 13.07.2016
do 13.12.2023
od 02.03.2016
do 12.07.2016
Navrhovatelia:
JUDr. Martin Sečanský, IČO , Záhradnícka 30 , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 120,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--