Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/438/2020

(FO) Machavová Daša (15.11.1984)

Školská 1568/23 , 96205 Hriňová

Spisová značka, typ konania:
2OdK/438/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
23.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Machavová Daša, Školská 1568/23 , 96205 Hriňová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie