Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/427/2020

(FO) Maťo Mario (21.03.1975)

obec Cígeľ , 97101 Cígeľ

Spisová značka, typ konania:
40OdK/427/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
29.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Maťo Mario, obec Cígeľ , 97101 Cígeľ, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie