Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/436/2020

(FO) Majzlan Marian (29.05.1958)

Mesto Partizánske , 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/436/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
31.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Majzlan Marian, Mesto Partizánske , 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie