Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/244/2020

(FO) Šárkőzy Stanislav (23.12.1988)

Cabaj-Čápor 1322, 95117 Cabaj-Čápor

Spisová značka, typ konania:
23OdK/244/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
30.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šárkőzy Stanislav, 1322, 95117 Cabaj-Čápor, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie