(PO) Kovomont a.s., IČO 31412424

SNP 53, 93601 Šahy

Spisová značka, typ konania:
1K/236/1994, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Eugen Palášthy
Správca:
od 15.01.2016
Stav konania:
21.12.2018 - Skončený process konania, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
01.12.1994 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
21.08.1996 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
21.12.2018 - Skončený process konania
Navrhovatelia:
Baran Róbert, Ing., Seberíniho 2 , 82103 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--