Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/125/2020

(FO) Gúthová Alena (02.11.1964)

Záhorácka 1930/37 , 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
33OdK/125/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
Stav konania:
14.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gúthová Alena, Záhorácka 1930/37 , 90101 Malacky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie