Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/426/2020

(FO) Víg Tomáš (22.07.1988)

Ulica Osloboditeľov 2849/6 , 98401 Lučenec

Spisová značka, typ konania:
4OdK/426/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
27.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Víg Tomáš, Ulica Osloboditeľov 2849/6 , 98401 Lučenec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--