Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/414/2020

(FO) Skublyová Helena (03.03.1950)

Februárová 945/20 , 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/414/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
24.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Skublyová Helena, Februárová 945/20 , 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie