Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/456/2020

(FO) Bartoš Roman (11.06.1971)

Stredná 220, 97645 Hronec

Spisová značka, typ konania:
2OdK/456/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
28.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartoš Roman, Stredná 220, 97645 Hronec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie