Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/441/2020

(FO) Bari Elemír (19.07.1973)

CHrámec 133 , 98042 Rimavská Seč

Spisová značka, typ konania:
5OdK/441/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 27.10.2020
Stav konania:
27.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bari Elemír, CHrámec 133 , 98042 Rimavská Seč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--