Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/464/2020

(FO) Berky Bohuš (19.05.1992)

Na Píle 1/34 , 97633 Poniky - Ponická Huta

Spisová značka, typ konania:
5OdK/464/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
27.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Bohuš, Na Píle 1/34 , 97633 Poniky - Ponická Huta, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--