Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/461/2020

(FO) Vráb Ivan (04.09.1968)

Kozelník 64, 96615 Kozelník

Spisová značka, typ konania:
2OdK/461/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
27.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
08.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.10.2020 - Vyhlásený konkurz
27.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Vráb Ivan, 64, 96615 Kozelník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie