Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/248/2020

(FO) Supek Adam (30.03.1991)

Zámček 881, 94103 Úľany nad Žitavou

Spisová značka, typ konania:
28OdK/248/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
od 07.11.2020
Stav konania:
06.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.11.2020 - Vyhlásený konkurz
06.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Supek Adam, Zámček 881, 94103 Úľany nad Žitavou, Slovensko
Lehoty:
21.12.2020 Pondelok
lehota na prihlásenie pohľadávok
20.01.2021 Streda
lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie