Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/248/2020

(FO) Kovács Peter (22.10.1991)

Kamenica nad Hronom 440, 94365 Kamenica nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
31OdK/248/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
04.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kovács Peter, 440, 94365 Kamenica nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie