Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/127/2020

(FO) Daniel Mário (04.02.1978)

Jiráskova 1002, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
33OdK/127/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
od 14.11.2020
Stav konania:
14.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daniel Mário, Jiráskova 1002, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
30.11.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.12.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.01.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.01.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.01.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie