Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/470/2020

(FO) Sláviková Miriam (17.09.1968)

Podlavická cesta 6452/23 , 97409 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/470/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
29.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sláviková Miriam, Podlavická cesta 6452/23 , 97409 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--