Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/443/2020

(FO) Hyriak Sedrik Roman (13.07.1970)

Farská 464, 97668 Heľpa

Spisová značka, typ konania:
4OdK/443/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
26.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.10.2020 - Vyhlásený konkurz
26.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hyriak Sedrik Roman, Farská 464, 97668 Heľpa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--