Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/442/2020

(FO) Riegel Karol (27.04.1977)

Chalmovská 683, 97245 Bystričany

Spisová značka, typ konania:
38OdK/442/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
31.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Riegel Karol, Chalmovská 683, 97245 Bystričany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie