Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/384/2020

(FO) Červeňák Marcel (01.02.1986)

Hložská 251, 08232 Svinia

Spisová značka, typ konania:
5OdK/384/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
12.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Červeňák Marcel, Hložská 251, 08232 Svinia, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 669,23 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--