Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/47/2020

(FO) Németh Vincent (16.02.1977)

Pri škôlke 529, 93010 Dolný Štál

Spisová značka, typ konania:
26OdK/47/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
03.07.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.07.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Németh Vincent, Pri škôlke 529, 93010 Dolný Štál, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie