Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/449/2020

(FO) Babeľa Štefan (08.05.1971)

Heľpa , 97668 Heľpa

Spisová značka, typ konania:
4OdK/449/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
08.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
07.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.11.2020 - Vyhlásený konkurz
08.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Babeľa Štefan, , 97668 Heľpa, Slovensko
Lehoty:
18.12.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.01.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
18.01.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--