Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/454/2020

(FO) Kováč Ladislav (19.08.1979)

Šobov 1407/7 , 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/454/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 03.11.2020
Stav konania:
03.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kováč Ladislav, Šobov 1407/7 , 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
18.11.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
18.12.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
28.12.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
04.01.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
18.01.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--