Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/455/2020

(FO) Rückschlossová Romana (27.06.1993)

Horná Ves 124 , 96701 Kremnica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/455/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
03.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rückschlossová Romana, Horná Ves 124 , 96701 Kremnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--