Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/256/2020

(FO) Makulová Silvia (18.05.1971)

Osloboditeľov 175, 05934 Spišská Teplica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/256/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Stav konania:
09.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
21.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.11.2020 - Vyhlásený konkurz
09.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Makulová Silvia, Osloboditeľov 175, 05934 Spišská Teplica, Slovensko
Lehoty:
27.11.2020 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
28.12.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.01.2021 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
11.01.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.01.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--