Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/431/2020

(FO) Duna Andrej (26.03.1987)

Potočná 578, 97247 Oslany

Spisová značka, typ konania:
38OdK/431/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
03.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Duna Andrej, Potočná 578, 97247 Oslany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie