Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/437/2020

(FO) Toráč Juraj (02.04.1975)

Ulica A. Mišúta 721, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/437/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
21.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.11.2020 - Vyhlásený konkurz
21.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Toráč Juraj, Ulica A. Mišúta 721, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie