Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/443/2020

(FO) Herák Jaroslav (08.02.1953)

Trenčianska ulica 1876, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/443/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
03.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Herák Jaroslav, Trenčianska ulica 1876, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie