Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/89/2020

(FO) Balážová Valéria (14.07.1959)

Malacky , 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
4OdK/89/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
11.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.05.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 04.12.2020
do 10.05.2022
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie