Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/454/2020

(FO) Tencer Ján (20.11.1954)

Okružná 1880, 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
38OdK/454/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
04.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tencer Ján, Okružná 1880, 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
19.11.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
21.12.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
29.12.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
04.01.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.01.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie