Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/255/2020

(FO) Janovská Alžbeta (02.11.1943)

Rákócziho 13/48 , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
28OdK/255/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
19.01.2021 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
28.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.11.2020 - Vyhlásený konkurz
19.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Janovská Alžbeta, Rákócziho 13/48 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie