Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/255/2020

(FO) Csehiová Réka (06.03.1992)

Nový rad 160, 94655 Pribeta

Spisová značka, typ konania:
31OdK/255/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
14.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Schwarz Richard, JUDr., Rákocziho 12 , 94056 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie