Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/96/2020

(FO) Brestovanský Roman (23.09.1973)

Bratislava-Vrakuňa , 82107 Bratislava-Vrakuňa

Spisová značka, typ konania:
4OdK/96/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
12.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.12.2020 - Vyhlásený konkurz
12.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Brestovanský Roman, , 82107 Bratislava-Vrakuňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie