(FO) Šelestiak Matúš (17.03.1982)

E. F. Scherera 4799, Piešťany

Spisová značka, typ konania:
6K/56/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Angela Balázsová
Správca:
Stav konania:
01.03.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.12.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
01.03.2016 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--