Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/14/2020

(PO) Tayyar Bozkurt - KEBAB servis, IČO 40778355

Topoľčianska 12 , 85105 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-4K/14/2020, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
10.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
17.12.2020 - Začaté konkurzné konanie
10.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čechová Insolvency Services, IČO , Staromestská 3 , 81103 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 27 095,56 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 1 506,50 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--