(PO) Prvá Rentabilná OZS, a.s., IČO 35832924

Páričková 18, 82101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
27K/38/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
--
Stav konania:
04.12.2020 - Zastavené konkurzné konanie, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
25.11.2020 - Začaté konkurzné konanie
04.12.2020 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Prvá Rentabilná OZS, a.s., IČO 35832924, Páričková 18, 82101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--