Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/405/2020

(FO) Sivák Ernest (19.06.1958)

Československej armády 4692, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/405/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sivák Ernest, Československej armády 4692, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
07.12.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
05.01.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.01.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
20.01.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.02.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--