Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/407/2020

(FO) Marcin František (21.05.1957)

Laborecká 1865, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
5OdK/407/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Marcin František, Laborecká 1865, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--