Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/276/2020

(FO) Daňová Iveta (29.08.1974)

Podskalka 5209/85 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
4OdK/276/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
15.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
15.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňová Iveta, Podskalka 5209/85 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--