(FO) Vidovencová Barbora, Mgr. (29.06.1969)

Gazdovská č.41 , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
27K/1/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
26.04.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.12.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.02.2016 - Začaté konkurzné konanie
26.04.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 25.02.2016
do 25.04.2016
Navrhovatelia:
Vidovencová Barbora, Mgr., Gazdovská č.41 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--