Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/276/2020

(FO) Berecký Radoslav (28.05.1976)

Malý Šariš 333, 08001 Malý Šariš

Spisová značka, typ konania:
3OdK/276/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 04.11.2020
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berecký Radoslav, 333, 08001 Malý Šariš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--