Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/277/2020

(FO) Horvát Jozef (23.06.1978)

Kukorelliho 421, 09431 Hanušovce nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
3OdK/277/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 04.11.2020
Stav konania:
24.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
24.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Horvát Jozef, Kukorelliho 421, 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--