Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/279/2020

(FO) Půžová Marie (02.03.1971)

Budovateľská 1286/35 , 09301 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
4OdK/279/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Stav konania:
21.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
21.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Půžová Marie, Budovateľská 1286/35 , 09301 Vranov nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
11.01.2021 Pondelok
Půžová - lehota na prihlasovanie pohľadávok.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--