Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/410/2020

(FO) Vidlička Štefan (02.09.1967)

Lesná 375, 09412 Vechec

Spisová značka, typ konania:
5OdK/410/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vidlička Štefan, Lesná 375, 09412 Vechec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--